Samenvatting ALV – 18/01/24

Samenvatting ALV – 18/01/24

18 januari 2024 vond de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Naast een sportieve terugblik op het afgelopen jaar, waarbij ook stil is gestaan bij onze ontvallen leden, werd er een toelichting gegeven op het financiële jaarverslag en de begroting voor volgend seizoen.

Het bestuur heeft de leden gevraagd of de club mag investeren in verduurzaming van het gebouw en terrein. De leden stemden unaniem voor. 

Tot slot was er een flinke wisseling van de wacht. Zowel Marcel Bremer (algemene zaken), Richard de Vries (vice-voorzitter) en Tom Jonkman (secretaris) zwaaiden af als bestuursleden. Zij worden (deels) vervangen door Nick Strating (algemene zaken & wedstrijdsecretariaat) en Wim ten Dolle (secretaris).
We bedanken ook via deze weg de drie heren voor bewezen diensten en wensen Nick en Wim heel veel succes en wijsheid toe in de komende periode!

Het bestuur SC Angelslo.