Sportpark "Meerdijk Noord" Emmen

TIJDELIJKE SLUITING SPORTPARK IN VERBAND MET CORONA GEVAL!

Beste leden van SC Angelslo,
 
Helaas heeft het Corona virus ondertussen ook 1 van onze leden weten te vinden. Op basis van deze positieve test hebben we de afgelopen uren constant in contact gestaan met de GGD. We hebben hierin het advies overgenomen om vanavond (donderdag 24-9-2020) alle trainingen te annuleren voor zowel de jeugd als ook de senioren. Over de wedstrijden van dit weekend zijn we nog in gesprek met de KNVB en daarover zullen we jullie later nog verder informeren.
Zoals het nu lijkt kunnen we door het nemen van enkele harde maatregelen komende dinsdag weer compleet “schoon” aan een nieuwe trainingsweek beginnen. Dit is natuurlijk afhankelijk van eventuele nieuwe gevallen die zouden kunnen worden geconstateerd. Dus graag respect voor de besluiten die voor de komende dagen moeten worden genomen. Hiermee voorkomen we waarschijnlijk veel mogelijk nieuwe besmettingen.
We willen hier uit naam van de GGD nogmaals benadrukken dat testen op dit virus alleen zin heeft wanneer je klachten hebt. Zodra deze klachten echter aanwezig zijn, bel dan direct de GGD voor een afspraak. Ook dit kan weer veel eventuele nieuwe besmettingen voorkomen.
 
Het bestuur

Wie zijn wij

Volg ons op social media
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab
HOOFDSPONSOR
KLEDINGSPONSOR

SC Angelslo “BALLENACTIE” voor het komende seizoen!

Sc Angelslo gaat voetballen in kleding van 100% Football

EMMEN – 20 september 2019

Met ingang van het nieuwe seizoen speelt Sc Angelslo in kleding geleverd door 100% Football. De amateurclub uit Emmen verbindt zich 3 jaar aan de teamwearspecialist. ” De timing is wat ons betreft perfect, omdat we een groeiende vereniging zijn en dit graag willen benadrukken met een daarbij passende frisse uitstraling”.

Uitstekende match voor ambitie Sc Angelslo
Kemper bevestigt de gedachtegang van Zwiers. “Met de inbreng van het specialisme van 100% Football kunnen we toewerken naar de volgende fase binnen de ambitieuze toekomstplannen van SC Angelslo.” 100% Football heeft een goed voorstel gedaan waarbij ontzorging centraal staat. Zo kunnen leden via een eigen ledenwebshop heel eenvoudig en rechtstreeks clubkleding online bestellen. “Deze samenwerking kan in onze ogen daarom alleen maar leiden tot een mooie win-winsituatie”.

Lees meer

SC Angelslo zoekt talent!

Afgelopen week hebben wij huis aan huis in de wijken Angelslo / Emmerhout en Emmerschans ruim 6800 flyers verspreid. Bedoeld om alle jeugd die het leuk lijkt om te voetballen, de mogelijkheid te bieden om eens ‘gratis’ mee te komen trainen bij onze vereniging. Deze mogelijkheid bieden wij natuurlijk altijd aan, om een aantal proeftrainingen mee te komen doen bij de leeftijdsgenootjes en te kijken of het mooiste spelletje ook iets voor jou is …

Mocht je nu zelf of iemand in je omgeving weten/kennen die niets liever doet dan tegen een balletje te trappen, wees dan welkom! Kijk voor meer informatie op de flyer over de trainingstijden, maar ook de mogelijkheid die de Gemeente Emmen biedt om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waar het financieel misschien even iets minder gaat toch te kunnen laten sporten.

Voor onze leden loopt natuurlijk ook nog steeds de “sweateractie” –> dus weet of ken je iemand die één van onze jeugdteams wil komen versterken en ook daadwerkelijk lid wordt, dan belonen wij jou graag met de originele SC Angelslo sweater!

Lees meer

sc Angelslo gaat samenwerking aan met de RegioBank

Sinds 1 augustus jl zijn wij als vereniging overgestapt van de ING Bank naar de RegioBank. De RegioBank bestaat al 100 jaar. En sinds 1920 bieden zij persoonlijk advies over bankzaken. Met ruim 500 kantoren in dorpen en kleine steden zijn de Zelfstandig Adviseurs vertrouwde gezichten in de buurt. U bent dan ook altijd welkom op één van de kantoren.

U kunt bij de RegioBank terecht voor een hypotheek, betaal- of spaarrekening voor uzelf of voor uw kind. Met JongWijs leren zij samen met u, uw kind stapsgewijs omgaan met geld. De laag drempel en de persoonlijke aandacht was voor ons dan ook één van de reden om met hen in zee te gaan. Wij rekenen als vereniging op een prettige en langdurige samenwerking met de RegioBank. Dit houdt voor u ook in, dat uw betalingsverplichtingen aan SC Angelslo voortaan door de RegioBank wordt afgeschreven.
Lees meer

WIE MAAKT ONS LOS ….

De “ballenactie” is na twee weken al een groot succes. In de afgelopen periode zijn er al 42 ballen aan de man/vrouw gebracht – iedereen die dan ook een bijdrage heeft geleverd dank daarvoor!

Wij hebben ons spaardoel gesteld op 50 ballen, maar iedere “extra” bal is natuurlijk méér dan welkom.
Klik op onderstaande link om een bal te doneren:

www.actielink.nl/scangelslo

Alle donateurs die hun naam achter laten krijgen tevens een speciale vermelding op onze website, Facebook en worden opgenomen op het donateursbord voor het seizoen ‘20/’21. Alvast bedankt voor je hulp namens alle (jeugd)leden van SC Angelslo.

Unieke actie voor alle leden om nieuwe jeugdleden te werven!

Om onze jeugd een extra boost te geven, starten wij voor alle bestaande leden een unieke actie om “nieuwe” jeugdleden te werven. Net zoals in voorgaande jaren zijn wij natuurlijk ook dit jaar weer op zoek naar jong talent. Door de welbekende corona uitbraak en de daarbij behorende maatregelen, was en is het natuurlijk een vreemde tijd en niemand weet wat ons eventueel nog te wachten staat.

Toch zitten wij als vereniging niet stil. Waar in andere jaren onder ander het schoolvoetballen een goed moment was om nieuwe leden te werven, net zoals het flyeren op de scholen, doen wij dit keer een beroep op alle actieve leden van onze vereniging. Alle leden ontvangen een flyer waarop men gevraagd wordt om in hun omgeving te kijken of daar jongens en meiden zijn die het leuk lijkt om bij onze vereniging te komen voetballen. Voor het daadwerkelijk aanmelden van een nieuw jeugdlid ontvangt hij of zij dan de originele SC Angelslo sweater! 

Heb je nog geen flyer ontvangen? Vraag hier dan naar bij je trainer/leider of bij het wedstrijdsecretariaat, waar ook extra exemplaren voor het aanbrengen van een eventueel volgend lid klaarliggen. De volledig ingevulde flyer (met je eigen naam + maat en ook de naam van het nieuwe jeugdlid) kan men inleveren bij de trainer/leider of het wedstrijdsecretariaat. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bericht wanneer jouw sweater klaar ligt. 

Wij rekenen dan ook op jullie! We hopen de komende tijd veel sweaters te kunnen uitreiken en natuurlijk daaruit voortvloeiende nieuwe jeugdleden te mogen begroeten op ons mooie sportpark!

Deze actie loopt tot en met 31 december 2020. Voor de sweater actie geldt maximaal 1 per spelend lid. Voor iedere tweede, derde etc. aangebracht nieuw jeugdlid ontvangt men een € 10,= waardebon, welke men kan besteden in de kantine van onze club.

Lees meer